Så har ännu ett stort svindleri med assistans uppdagats. Det ska tydligen röra sig om miljonbelopp. Hur det är möjligt att få så många timmar att det blir så mycket pengar i slutändan övergår mitt förstånd. Jag vet nämligen hur svårt det är att  få dessa timmar. Man behöver först och främst ett läkarinyg på sin skada eller sjukdom. Det vet alla som har varit inne i den svängen. sedan ska dessa låkarintyg kontrollbedömas av försäkringskassans egna läkare. Dessutom krävs det i många fall utlåtanden varje gång gång man söker en insats från stat kommun eller landsting. Därför har jag litet svårt att se att man som person helt plötsligt bara kan få för sig att nu ska man spela funkis så att man får ut miljonbelopp till anhöriga som sedan anställts. Jag menar att debatten har bara fokuserat på de funktionhindrade och att man ska strama åt regelverket för dessa. Dock har man nästan inte berört läkarnas ansvar i den här debatten. Det är nästan så att man misstänker att läkarkåren är en för stark grupp att kritisera så att man vågar inte det.

Hur som helst vill jag rikta blicken på läkarnas ansvar i det här eftersom det har varit alldeles för många sådana ”missar”, ja  jag sätter missar i citationstecken därför att jag kan inte frikoppla mig ifrån tanken att alla dessa fuskfall inte kan bero på inkompetens hos läkaren. Om det vore så skulle jag bli allvarligt oroad för läkarnas kompetens och kunskap att bedöma fysiska och psykiska åkommor. jag föreslår därför 3 saker som ska begränsa möjligheterna till fusk genom för släpphänt intygshantering:

för det första ska man öka läkarnas kunskap på området generellt.

för det andra ska man öka det juridiska ansvaret för läkaren som skriver ut felaktiga läkarintyg.

för det tredje vill jag se att man begränsar läkarintygsförfarandet så att bara specialister får skriva läkarintyg. det betyder att om en person söker t ex assistans för fysisk funktionsnedsättning skall enbart habiliteringsläkare kunna skriva ett intyg. Om man söker för psykisk funktiionsnedsättning skall det vara psykiatriker som skriver ett bindande intyg.

Jag är inte emot läkare per se men  jag tycker att de har kommit litet väl lindrigt undan i den här debatten när jag vet att det krävs många steg i ett ansökningsförfarande som är en våt dröm för vilken orwellian som helst.

Jag är öppen för kommentarer och kritik.

Annonser