Det här är  det första inlägget jag gör på den här bloggen på ett år nu. Därför vill jag ta tillfället i akt och stolpa upp några saker som jag vill ha sagt.

För det första: Mitt tidigare inlägg här om Eolus hamnade i fel blogg. Det skulle ha publicerats i min ekonomiskt inriktade blogg Rullstolsinvesteraren. Gå gärna in där och läs om min resa till en ekonomiskt guldkantad pension genom utdelningsinriktat aktiesparande.

För det andra: Jag ser med oro på hur Sverige och vi som lever här förvandlas och förändras i en mycket negativ riktning när det gäller humanism och medkänsla. Var finns den i dagens Sverige.

För det tredje: Vi lever idag i ett extremt funkofobt samhällsklimat som bara vill ha oss funkisar som produktionsslavar.

För det fjärde: Jag hoppas att vi kan lära oss av historien så att den här otäcka trenden bryts och att det finns civilkurage nog hos oss människor att säga ifrån innan det är för sent.

För det femte: Jag kommer alltid att kämpa för humanism och demokrati samt valfrihet och den personliga integriteten på alla plan och för alla!

Med allt detta sagt önskar jag en varm och god jul var du än är på denna otroligt fascinerande och vackra planet som av oss har fått namnet Tellus aka jorden.

 

Annonser