I den intressanta debatten mellan Ingmar Karlsson och Torbjörn Jerlerup om falska citat och källkkritisk hederlighet (för en resumé se denna länk: http://ligator.wordpress.com/2012/09/12/det-senaste-om-ingmar-karlssons-falsarier-samt-wahlstrom-och-widstrands-blunder/ ) vill jag nu ta upp ett ganska undanskymt faktum. många av förllagen i Sverige undviker helst att ta in en fullödig och komplett notapparat samt en källförteckning värd namnet därför att man tror att man säljer mycket mindre av de verk som har en sådan än av de verk som inte har en sådan. Ett, visserligen ganska gammalt, exempel på detta är boken ”American dilemma” av Gunnar Myrdal som kom ut först i en amerikansk utgåva och sedan i en svensk version. Den amerikanska utgåvan var full av hänvisningar medan den svenska inte var det, vilket författaren också påpekar i förordet till den svenska versionen att det var i samråd med förlaget. Man kan läsa mellan raderna att fötlaget troligen har pressat honom att ta ner sina ambitioner därvidlag. Svenska förlag har alltså ingen tilltro till bokköparnas intelligens och kunskap i källvärdering. I den nu aktuella debatten ser man att förlaget harr haft den diskussionen uppe eftersom, den som har faktagranskat boken har uttryckt sådana önskemål och jag vet inte om Ingmar Karlsson har fått ge sig på den punkten men det spelar ingen roll eftersom han står som upphovsman till detta verk. Är den här debatten då något att bry sig om eller är den en storm i ett vattenglas. en sandlådedebatt, som någon uttryckte saken. Jag tycker att det är en mycket viktig debatt som förs för att jag har i alla fall fått lära mig att i all historisk forskning ska man gå så nära källorna som möjligt och finns det många versioner av samma sak., som det tydligen gör i det här fallet, så ska det vara originalkällan som gäller. Det är a och o i all källkritisk verksamhet. Alltså har Karlsson inte gjort sin hemläxa ordentligt .Detta har Torbjörn Jerlerup med all ackuratess visat. Karlsson reagerar då som en tjurig 8-åring med att säga att jag har visst rätt och dra fram ett citat som är daterat långt senare. Detta anser i alla fall jag och om man anser att detta inte är något att bry sig om så undrar jag vad du skulle tycka om att bli feltolkad på grund av att du har sagt något som du i den kontexten tycker är helt korrekt men som sedan blir felaktigt och valsar runt i olika bearbetningar och därmed blir ditt namn nedsmutsat för lång tid framåt. jag anser i alla fall att man ska sträva efter att få så korrekta citat som möjligt och att det är viktigt att man heller inte vinklar det så att det passar en tes som man kanske driver. Det vore nu vetenskapligt hederligt att dra in boken och försse den med den notappparat som en sådan kontroversiell bok skulle ha haft från första början.

Annonser