Jag är uppretad, ilsken och rent ut sagt riktigt dj-a förbannad!

Vad har då utlöst rubrikens sinnesstämning?
Det är medias otroliga mobbning och utestängning av piratpartiet. Det började med att SVT Agenda inte bjöd in Piratpartiet till partiledardebatten under förevändning att det skulle bli en inrikespolitisk debatt, vilket det ju naturligtvis inte blev med EU-parlamentsvalet så nära förestående. Det var illa nog men när dessutom en lokal radiostation ordnade en EU-debatt och man från piratpartiets sida erbjöd sig att ställa upp med en av partiets två EU-parlamentariker Christian Engström, var man heller inte välkommen. Se vidare info här: http://argagbgubben.blogspot.se/2014/05/radio-osteraker-skiter-i-demokratin.html
Man skulle, om man var det minsta konspiratoriskt lagd, kunna ana ugglor i mossen och hävda att det har beslutats i ett slutet rum någonstans att man inte ska ge Piratpartiet en chans. Dock tror jag att det handlar om inkompetens och ren och skär dumhet. Dessa händelser gör i alla fall att jag kommer att rösta på Piratpartiet i ren protest mot hur de har blivit behandlade. Jag ska också säga att jag inte är piratpartist i grunden. Det är min känsla för rent spel och ett försvar för demokratins innersta väsen som har gjort att jag nu väljer att rösta på det här partiet. Jag anser att journalisterna på svt och den lokala radiostationen har gravt åsidosatt sina demokratiska uppgifter. Det är därför jag är uppretad, ilsken och rent ut sagt riktigt dj-a förbannad!

Påfyllning av depån

I dag har jag fyllt på rejält med likvida medel i avanzadepån. jag fick nämligen utbetalning från en kapitalförsäkring igår. 2 tredjedelar av den går in i depån. resten skall användas till amortering på lånen till banken. dessvärre för mig så rusade de bolag jag hade tänkt placera i igår och idag så att jag hann inte med riktigt. Men ett inköp har det iaf blivit fram till nu. Jag köpte in 200 teliasonera till 52.80, Litet högt kanske. Resten ska placeras så snart som möjligt. 

Diverse saker som jag vill ha sagt.

Det här är  det första inlägget jag gör på den här bloggen på ett år nu. Därför vill jag ta tillfället i akt och stolpa upp några saker som jag vill ha sagt.

För det första: Mitt tidigare inlägg här om Eolus hamnade i fel blogg. Det skulle ha publicerats i min ekonomiskt inriktade blogg Rullstolsinvesteraren. Gå gärna in där och läs om min resa till en ekonomiskt guldkantad pension genom utdelningsinriktat aktiesparande.

För det andra: Jag ser med oro på hur Sverige och vi som lever här förvandlas och förändras i en mycket negativ riktning när det gäller humanism och medkänsla. Var finns den i dagens Sverige.

För det tredje: Vi lever idag i ett extremt funkofobt samhällsklimat som bara vill ha oss funkisar som produktionsslavar.

För det fjärde: Jag hoppas att vi kan lära oss av historien så att den här otäcka trenden bryts och att det finns civilkurage nog hos oss människor att säga ifrån innan det är för sent.

För det femte: Jag kommer alltid att kämpa för humanism och demokrati samt valfrihet och den personliga integriteten på alla plan och för alla!

Med allt detta sagt önskar jag en varm och god jul var du än är på denna otroligt fascinerande och vackra planet som av oss har fått namnet Tellus aka jorden.

 

Eolus köper 29 vindkraftverk.

Eolus ligger på min bevakningslista så att när ett pressmeddelande dök upp idag om detta företag reagerade jag med litet mera uppmärksamhet än vanligt. Det visade sig att företaget skall köpa 29 vindkraftverk av Vestas med produktion och installation under 2014. Meddelandet innehöll också uttalanden från de båda företagens ledningar som verkade vara extremt vänligt hållna. Det är nästan så att man funderar på om det är något mera i görningen. Dock är det fantastiskt att vindkraftbolagen vågar satsa fortfarande efter de problem som har varit. Kursen gick upp 30 öre till 30,80 sek idag.

assistansersättningen och läkarna

Så har ännu ett stort svindleri med assistans uppdagats. Det ska tydligen röra sig om miljonbelopp. Hur det är möjligt att få så många timmar att det blir så mycket pengar i slutändan övergår mitt förstånd. Jag vet nämligen hur svårt det är att  få dessa timmar. Man behöver först och främst ett läkarinyg på sin skada eller sjukdom. Det vet alla som har varit inne i den svängen. sedan ska dessa låkarintyg kontrollbedömas av försäkringskassans egna läkare. Dessutom krävs det i många fall utlåtanden varje gång gång man söker en insats från stat kommun eller landsting. Därför har jag litet svårt att se att man som person helt plötsligt bara kan få för sig att nu ska man spela funkis så att man får ut miljonbelopp till anhöriga som sedan anställts. Jag menar att debatten har bara fokuserat på de funktionhindrade och att man ska strama åt regelverket för dessa. Dock har man nästan inte berört läkarnas ansvar i den här debatten. Det är nästan så att man misstänker att läkarkåren är en för stark grupp att kritisera så att man vågar inte det.

Hur som helst vill jag rikta blicken på läkarnas ansvar i det här eftersom det har varit alldeles för många sådana ”missar”, ja  jag sätter missar i citationstecken därför att jag kan inte frikoppla mig ifrån tanken att alla dessa fuskfall inte kan bero på inkompetens hos läkaren. Om det vore så skulle jag bli allvarligt oroad för läkarnas kompetens och kunskap att bedöma fysiska och psykiska åkommor. jag föreslår därför 3 saker som ska begränsa möjligheterna till fusk genom för släpphänt intygshantering:

för det första ska man öka läkarnas kunskap på området generellt.

för det andra ska man öka det juridiska ansvaret för läkaren som skriver ut felaktiga läkarintyg.

för det tredje vill jag se att man begränsar läkarintygsförfarandet så att bara specialister får skriva läkarintyg. det betyder att om en person söker t ex assistans för fysisk funktionsnedsättning skall enbart habiliteringsläkare kunna skriva ett intyg. Om man söker för psykisk funktiionsnedsättning skall det vara psykiatriker som skriver ett bindande intyg.

Jag är inte emot läkare per se men  jag tycker att de har kommit litet väl lindrigt undan i den här debatten när jag vet att det krävs många steg i ett ansökningsförfarande som är en våt dröm för vilken orwellian som helst.

Jag är öppen för kommentarer och kritik.

Rör inte min Tintin!

Jag behöver inte rekapitulera vad som har hänt på Kulturhuset här i Stockholm. Det jag ska göra istället är att visa att Herge som ritade och skrev berättelserna om honom faktiskt var medveten om att västerlänningar hade en hel massa fördomar mot andra folk. detta visas mycket tydligt i den fina berättelsen om Blå Lotus där Tintin dels försvarar en stackars Rikshaförare som blir attackerad av en burdus amerikan. dels får han en vän i Tchang Tchong Yen. Herge visar också på ett mycket genialiskt sätt genom Dupondtarna vilka fördomar som europeer hade på den tiden för kineserna. han låter dem gå igenom ett samhälle klädda i kläder och frisyrer som europeer trodde att kineserna klädde sig i medan Dupondtarna blir förlöjligade och utskrattade av hela byn medan de själva tror att de är kamoflerade.  jag berättar detta föer att jag älskar Tintin och Milou och kapten Haddock samt alla de andra färgstarka karaktärerna.  jag vill definitivt inte att de ska bli föremål för någon slags gammal unken 1970-tals-kulturvänstercensur igen. det har vi fått nog av.

Ingmar Karlsson och de svenska förlagens rädsla för notapparat och litteraturlistor.

I den intressanta debatten mellan Ingmar Karlsson och Torbjörn Jerlerup om falska citat och källkkritisk hederlighet (för en resumé se denna länk: http://ligator.wordpress.com/2012/09/12/det-senaste-om-ingmar-karlssons-falsarier-samt-wahlstrom-och-widstrands-blunder/ ) vill jag nu ta upp ett ganska undanskymt faktum. många av förllagen i Sverige undviker helst att ta in en fullödig och komplett notapparat samt en källförteckning värd namnet därför att man tror att man säljer mycket mindre av de verk som har en sådan än av de verk som inte har en sådan. Ett, visserligen ganska gammalt, exempel på detta är boken ”American dilemma” av Gunnar Myrdal som kom ut först i en amerikansk utgåva och sedan i en svensk version. Den amerikanska utgåvan var full av hänvisningar medan den svenska inte var det, vilket författaren också påpekar i förordet till den svenska versionen att det var i samråd med förlaget. Man kan läsa mellan raderna att fötlaget troligen har pressat honom att ta ner sina ambitioner därvidlag. Svenska förlag har alltså ingen tilltro till bokköparnas intelligens och kunskap i källvärdering. I den nu aktuella debatten ser man att förlaget harr haft den diskussionen uppe eftersom, den som har faktagranskat boken har uttryckt sådana önskemål och jag vet inte om Ingmar Karlsson har fått ge sig på den punkten men det spelar ingen roll eftersom han står som upphovsman till detta verk. Är den här debatten då något att bry sig om eller är den en storm i ett vattenglas. en sandlådedebatt, som någon uttryckte saken. Jag tycker att det är en mycket viktig debatt som förs för att jag har i alla fall fått lära mig att i all historisk forskning ska man gå så nära källorna som möjligt och finns det många versioner av samma sak., som det tydligen gör i det här fallet, så ska det vara originalkällan som gäller. Det är a och o i all källkritisk verksamhet. Alltså har Karlsson inte gjort sin hemläxa ordentligt .Detta har Torbjörn Jerlerup med all ackuratess visat. Karlsson reagerar då som en tjurig 8-åring med att säga att jag har visst rätt och dra fram ett citat som är daterat långt senare. Detta anser i alla fall jag och om man anser att detta inte är något att bry sig om så undrar jag vad du skulle tycka om att bli feltolkad på grund av att du har sagt något som du i den kontexten tycker är helt korrekt men som sedan blir felaktigt och valsar runt i olika bearbetningar och därmed blir ditt namn nedsmutsat för lång tid framåt. jag anser i alla fall att man ska sträva efter att få så korrekta citat som möjligt och att det är viktigt att man heller inte vinklar det så att det passar en tes som man kanske driver. Det vore nu vetenskapligt hederligt att dra in boken och försse den med den notappparat som en sådan kontroversiell bok skulle ha haft från första början.